Aanscherping corona regels

17-11-2021
In verband met de aangescherpte coronaregels is publiek bij sport helaas niet meer toegestaan.
In verband met de oplopende coronacijfers en de daaraan verbonden maatregelen vanuit de overheid worden de coronaregels die we op ons sportpark hanteren weer aangescherpt. Zo is ons sportpark alleen nog maar toegankelijk is voor sporters, begeleiding en personen die voor hun functie op of in het clubgebouw aanwezig moeten zijn. Wij verzoeken ouders die hun kinderen komen brengen of ophalen dit bij de toegangspoort te doen. Lees verder voor andere maatregelen...
*** Regels kantine ***
De kantine is gelijkgesteld aan reguliere horeca. Dat betekent dat de kantine alleen open is op zaterdag en zondag tot 20.00. Ook zijn zitplaatsen verplicht.

*** Toegang tot de accommodatie ***
De toegang tot ons clubgebouw voor sporters vanaf 18 jaar enkel mogelijk is met een coronatoegangsbewijs (CTB). Dit betekent dat je zonder CTB wel mag sporten (trainingen en wedstrijden), maar niet mag omkleden, douchen, naar het toilet mag of de kantine (incl. buitenterras) mag betreden. Deze verplichting geldt niet voor personen met een functie op of in het clubgebouw, zoals vrijwilligers en trainers/coaches. Ouders die meerijden naar uitwedstrijden worden gerekend tot begeleiding, waardoor ze wel op het sportpark aanwezig mogen zijn. Zij dienen wel een CTB te laten zien bij het betreden van de kantine.

*** DRINGEND VERZOEK aan al onze leden en bezoekers ***

Omdat deze maatregel een behoorlijke impact heeft voor onze vereniging en voor de inzet van vrijwilligers (kantinepersoneel/bestuursleden of andere) die de check op het CTB moeten gaan uitvoeren, vragen wij jullie nu al met klem het volgende:
Wij willen benadrukken dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van het kunnen betreden van het clubgebouw met een geldig CTB. Neem aub ook die verantwoordelijkheid!!

Wij vragen iedereen om het onze vrijwilligers niet onnodig moeilijker te maken dan het al is.
Al onze vrijwilligers zijn er voor jullie en zijn er dag in dag uit, omdat zij dit leuk vinden. Koester deze vrijwilligers!

Gebruik je gezond verstand, hou je aan de maatregelen en probeer er toch een mooie training of wedstrijd van te maken.

Wij hopen op jullie medewerking.

Bedankt!
Bestuur SJVV

 

Nieuws

Tijdens een druk bezochte nieuwjaarsreceptie op 8 januari werd Ruud Aarts verkozen tot SJVV-er van het jaar, oftewel vrijwilliger van het jaar 2022. Ruud is ruim 18 jaar jeugdleider geweest en heeft...
We willen de jeugd van SJVV uitdagen! Wie maakt het mooiste jubileum ontwerp? Wat zou jij graag willen doen tijdens het jubileumfeest!? Verwerk dit in een mooie poster en stuur deze op naar...
SJVV bestaat in 2023 maar liefst 75 jaar. Dat willen we met z'n allen groots vieren tijdens een feest 10-daagse, van 26 mei tot en met 4 juni 2023. Er worden dan doorlopend activiteiten georganiseerd...
Op vrijdag 4 november vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Notulen van deze vergadering zijn op de website geplaats. Wil je deze raadplegen, lees dan verder.
Op woensdag 21 december organiseert SJVV een sponsorloop voor de jeugd ten bate van het jubileum. De kinderen gaan rondjes (+-600m) rennen rondom de velden van SJVV. Het geheel wordt mooi aangekleed...
Meer nieuws