Algemene afspraken en omgangsregels junioren

Voorwoord:

Het streven  van S.J.V.V. is om onze jeugdspelers zo goed mogelijk te leren voetballen op een plezierige leerzame wijze, zodat ieder op eigen niveau het spel kan leren spelen en hierin kan presteren.
Dit geldt voor zowel recreatie als prestatie niveau.
Kortom met behoud van spelvreugde, sportief presteren op voor ieder individu hoogst haalbaar niveau.
Om dit te kunnen bereiken hebben we enkele richtlijnen opgesteld welke de club belangrijk vindt.
We moeten er samen met elkaar voor zorgen dat de gemaakte afspraken en omgangsregels worden nageleefd.
Ieder lid van onze vereniging dient zich zowel binnen als buiten de lijnen als een waardig lid van S.J.V.V. te gedragen.

Het jeugdbestuur en de vele vrijwilligers, welke enthousiast de bereidheid en verantwoordelijkheid op zich hebben genomen voor het onderhouden en beheren van onze sportaccommodatie, zijn dagelijks in de weer om het voor iedereen zo prettig en aangenaam mogelijk te maken.
Denk hierbij aan het onderhouden van de velden, van alle trainings- en wedstrijdmaterialen en het poetsen van kleedlokalen en beheer van de kantine. 
De trainers en leiders zorgen ervoor dat er getraind en gevoetbald kan worden en de vrijwilligers die bijspringen met vervoer en wassen van tenues.
Vaak zijn deze mensen ongemerkt voor leden hier dagelijks uren mee bezig.
Zij zorgen dat er ook voor de jeugd vele activiteiten georganiseerd worden.
Wij verwachten dan ook dat de leden met respect omgaan met de aan hen aangeboden faciliteiten en materialen.

Normen en Waarden: 
Ø      Respectvol omgaan met elkaar
Ø      Afspraak is afspraak (op tijd aanwezig, meld je anders af)
Ø      Draag S.J.V.V. positief uit
Ø      Coach elkaar positief
Ø      Spreek elkaar aan op het naleven van normen en waarden

 
Afmeldingen en afgelastingen:
Iedereen is verplicht zich tijdig af te melden voor elke training/wedstrijd. Afmeldingen voor wedstrijden bij voorkeur voor donderdag.
Wat betreft afgelastingen trainingen deze zullen via de website www.sjvvdeurne.nl worden gemeld vóór 17.00 uur.
Algehele afgelastingen van wedstrijden zullen via de website worden gemeld en staan ook op NOS Teletekst onder afdeling Zuid 2.

Scheenbeschermers:
Elk jeugdlid is verplicht zowel tijdens training als wedstrijden scheenbeschermers te dragen.

Kleedkamergebruik:
De trainer houdt toezicht tijdens gebruik van de kleedruimtes totdat de laatste speler uit de kleedkamer is vertrokken.
De kleedlokalen, zowel op het sportcomplex D'n dreef, als bij uitwedstrijden, dienen ten aller tijden netjes te worden gehouden.
Eten/drinken in kleedlokaal is niet toegestaan (uitgezonderd sportdrank)Voetbalschoenen eerst buiten afvegen / kloppen voordat je het kleedlokaal in betreed.

Douchen:
Douchen na elke training of wedstrijd is verplicht.
Er wordt geadviseerd om in de doucheruimte badslippers te gebruiken.

Kleding tijdens trainingen:
Men is verplicht om in sporttenue te trainen.
In herfst en wintermaanden is het verplicht om in trainingspak te trainen.

Materialen:
Spelers en elftalbegeleiding zijn verantwoordelijk voor alle gebruikte materialen tijdens trainingen en wedstrijden.
Na afloop van de training dient het materiaal gezamenlijk te worden opgeruimd!

Kleding tijdens wedstrijden:
Spelers krijgen voor de wedstrijden van S.J.V.V. een volledig tenue aangereikt.
Spelers moeten zelf voor een eigen trainingspak zorgen tenzij anders wordt aangereikt.
Indien men in bezit is van het S.J.V.V. trainingspak stellen wij het als club op prijs als dit tijdens wedstrijden en trainingen gedragen wordt.

Vervoer en wassen wedstrijdtenues:
De begeleiding van het elftal zal een roulatiesysteem opstellen, zodat iedere ouder een evenredig aantal maal wordt verzocht te rijden bij uitwedstrijden en de tenues te wassen.
Indien men niet kan, zal men in overleg met de overige ouders voor vervanging moeten zorgen

Roken:
Er geldt een rookverbod tijdens de jeugdactiviteiten. Dit geldt zowel voor velden als in openbare gelegenheden, dit geldt uiteraard ook voor kantines en kleedlokalen.

Alcohol:
Aan spelers onder 18 jaar wordt geen alcohol geschonken.

Sieraden:
Er mogen geen sieraden gedragen worden tijdens wedstrijden /trainingen.
Wij adviseren geen dure bezittingen achter te laten in het kleedlokaal.
S.J.V.V. zal hier geen verantwoordelijkheid voor dragen indien iemand hier alsnog voor kiest.

telefoon:
Telefoon gebruik in kleedlokalen is niet toegestaan deze moeten worden uitgeschakeld en opgeborgen.

Wedstrijden:
De tijden van bijeenkomst voor zowel thuis- als uitwedstrijden staan op de website vermeld en zijn tevens te vinden op voetbal.nl
Wanneer men een beroep doet op spelers, om eventueel een ander elftal aan te vullen, zal dit in overleg moeten met de technisch jeugd coördinatoren
Indien deze niet te bereiken zijn via de jeugdvoorzitter.
Alleen in uiterste geval, indien allen niet te bereiken zijn eigen trainers of leiders.
E.e.a. wordt nadien door de trainer / leider alsnog gemeld bij de technisch jeugd coördinatoren.
Zonder toestemming, mag er dus niet in een ander elftal worden gespeeld!

Gedrag en omgang:
Het uitgangspunt van S.J.V.V. is elkaar ten alle tijde op een positieve opbouwende wijze te benaderen. Binnen een teamsport is dit zeer belangrijk:
"goed gedaan" werkt honderd keer beter dan "slecht gedaan".
Als een speler of trainer/leider iets niet bevalt, moet hij daar op het juiste moment en de juiste plaats over praten.
Een S.J.V.V. speler en begeleiding zal zich moeten houden aan de normen en waarden van de club.
Van jongs af aan zal een speler hierin verder worden gevormd. Het moet de speler duidelijk zijn wat de club van hem verwacht.
Indien een speler zich niet aan de regels houdt, dient hij daar absoluut op aangesproken te worden.
Bij herhaaldelijk overtreden van de regels dienen er sancties genomen te worden. Wangedrag zoals grof taalgebruik, vernielingen aanrichten enzovoort hoort niet thuis op een sportveld en wordt nooit getolereerd.
Wij gaan er vanuit dat men de volgende stappen volgt in het oplossen van eventuele problemen;

1. Trainer/leider > speler > evt. ouders

2. Trainer/leider > speler > ouders >Technisch jeugdcoördinator

3. Technisch jeugdcoördinator > Jeugdbestuur > ouders > speler

Nieuws

Op zondag 2 oktober vindt de seizoensopening plaats. Daarom wordt er een Oktoberfest georganiseerd, met muziek van DJ Bas en DJ Stanley. De dresscode is 'Dirndls & Lederhosen'. Dat wil je toch niet...
Op zaterdag 17 september is er een kleding verkoopdag gehouden. De toen bestelde kleding kan op zaterdag 8 oktober tussen 11.00 uur en 13.00 uur worden afgehaald in de kantine van SJVV. Betaling...
Na het daverende succes van de goederen en dienstenveiling Part#1, organiseren CV De Heikneuters en SJVV op zaterdag 24 september bij De Reizende Man Part#2, aanvang 19.00 uur. De opbrengsten gaan...
Op woensdagmiddag 28 september organiseert SJVV een vriendjes- en vriendinnetjesdag. De middag begint om 14.00 uur en zal om ongeveer 16.00 uur afgelopen zijn. ...
Na het succes van vorig jaar wordt er op vrijdag 23 september weer een straatvoetbaltoernooi georganiseerd op de parkeerplaats van SJVV. Hier ontstaat weer een heuse straatvoetbal Arena met...
Meer nieuws